เพอร์มา ผลิตนวัตกรรมหน้ากากผ้ารักษ์โลก ต้านไวรัส

admin

“เพอร์มา” ส่งนวัตกรรมสิ่งทอ “เส้นใยเพอร์มา” ผสาน “นาโนซิงค์ออกไซด์” ผลิตเป็นหน้ากากผ้าทางการแพทย์ ช่วยคนไทยสู้ศึก COVID-19