ไบเออร์สด๊อรฟแปลงโรงงาน ผลิตแอลกอฮอล์มอบโรงพยาบาล

admin

ไบเออร์สด๊อรฟ แปลงโรงงานนีเวีย และยูเซอริน ผลิต นีเวียแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ส่่งมอบกว่า 1,000 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมส่งต่อสถานสงเคราะห์ บ้านเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส เริ่มแจกจ่ายตั้งแต่ 31 มี.ค.นี้