CPF บรรลุเป้าหมายยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% คว้าใบรับรอง LRQA

admin

ซีพีเอฟ ยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100% สำเร็จตามเป้า พร้อมคว้าใบรับรองจาก LRQA ในโครงการ “CPF Coal Free by the Year 2022” เดินหน้าสู่ Net-Zero