กปน.ยังเปิดจุดบริการน้ำประปาฟรี

admin

กปน. แจ้งยังเปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง