‘เอสซีจีซี – ซีพลาสต์’ รุดหน้าผลิตเม็ดพลาสติกไร้กลิ่น บุกตลาดยุโรป

admin

เอสซีจีซี – ซีพลาสต์ โปรตุเกส ลงทุนเทคโนโลยีรีไซเคิลและเครื่องจักรใหม่ เร่งขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่นเพิ่มอีก 9,000 ตันต่อปี หวังบุกตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกยุโรป

เนสท์เล่ ไทย ประกาศโรดแมปสู่ Net Zero 2050

admin

เนสท์เล่ ประเทศไทย ขับเคลื่อนคำมั่นสัญญาสากล เร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงดูแลและฟื้นฟูระบบอาหาร พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ผ่านมิติความยั่งยืน 4 ด้าน บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ดูแลและจัดการน้ำอย่างยั่งยืน จัดหาวัตถุดิบยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก