‘มาร์ซาร์ส’ แต่งตั้งหัวหน้าสายงานบริการด้านภาษีคนใหม่ ดูแลลูกค้าข้ามชาติ

admin

มาซาร์ส ประเทศไทย แต่งตั้งหัวหน้าสายงานบริการด้านภาษีคนใหม่ ดูแลลูกค้าข้ามชาติและผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ