UNIQLO ส่งมอบเสื้อผ้าบริจาคของลูกค้า ให้ 3 มูลนิธิ

admin

ยูนิโคล่ รวบรวมเสื้อผ้าจากการบริจาคของลูกค้ายูนิโคล่ทั่วประเทศกว่า 14,094 ชิ้น ภายใต้โปรเจกต์ RE.UNIQLO ส่งมอบความสุขและความอบอุ่นให้น้องๆ 3 มูลนิธิ ดันแบรนด์สู่จุดยืนที่เป็นมิตรต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน