“บริทาเนีย” คิกออฟ CRAFT PARK ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 เขตบางนา

admin

“บริทาเนีย” พัฒนาชุมชน ผนึกพันธมิตรคิกออฟโครงการ CRAFT PARK สร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว ส่งเสริมชุมชนสุขภาพดี นำร่องศูนย์บริการสาธารณสุข 8 เขตบางนา