เบทาโกร กำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero Emissions

admin

เบทาโกร ร่วมลงนามความร่วมมือ อบก.โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions