กลุ่มธุรกิจ TCP บรรลุกลยุทธ์ความยั่งยืน 4 ด้าน

admin

4 กลุ่มธุรกิจ TCP  เปิดรายงานความยั่งยืนเผย “ความร่วมมือ” เปลี่ยนทุกสิ่งเป็นไปได้ สร้างสมดุลทุกมิติ เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายความยั่งยืน

CPF ขับเคลื่อน “อาหารมั่นคง” ผลิตอาหารปลอดภัยเลี้ยงประชากรโลกยั่งยืน

admin

ซีพีเอฟ ริเริ่มโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่สังคม ได้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ ล่าสุด เปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ตอกย้ำกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่อง