บางจากฯ รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

admin

บางจากฯ รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม จาก อบก. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ย้ำความสำเร็จการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ ขับเคลื่อนความยั่งยืน ลดก๊าซเรือนกระจกและให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนทุกมิติ