งดพลาสติก ‘ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว’

admin

จากปัญหามลภาวะขยะ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเป็นปัญหาใกล้ตัว ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงริเริ่มจัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว”