การเคหะขยายเวลารับสิทธิช่วยเหลือ

admin

การเคหะแห่งชาติขยายเวลารับสิทธิ ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่กระทบจากโควิด-19 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ทั้งกลุ่มลูกค้าผ่อนดาวน์ เช่าซื้อ เช่าอาคารและที่ดิน ผู้เช่าแผง ผู้เช่าเหมาอาคารและตลาด และผู้ประกอบการ