ล็อคดาวน์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เริ่ม 28 มิ.ย.64

admin

ล็อคดาวน์กรุงเทพฯ ปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ #ยกระดับคุมเข้ม กทม.-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ 30 วัน