ดีเอชแอล ประเทศไทย คว้า GREAT PLACE TO WORK 2 ปีซ้อน

admin

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย คว้า”สถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน พนักงาน 82% ปลื้ม วัฒนธรรมที่เน้น การสื่อสาร ความเชื่อใจ ความเคารพ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร และได้รับการส่งเสริมให้เติบโต ได้รับการพัฒนาทักษะต่อเนื่อง