จากเด็กกู้ยืม กยศ. สู่นักธุรกิจพันล้าน ด้านวิศวกรรมศาสตร์

admin

ทุกสถาบันหล่อหลอมและผลิตคนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แต่ความเป็น ‘ราชมงคล’ อยู่ในสายเลือดและจิตใจของผม จัดว่าเป็นหน่วยสังคมที่ดีและไม่เหลี่ยมล้ำกันในความรู้สึก