จีนมาแล้ว การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษต้อนรับ

admin

การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษจากเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รับชาวจีนที่ถือวีซ่า ลองสเตย์ ในโครงการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดภายใต้วีซ่าพิเศษ จากจีนสู่ประเทศไทย และรับคนไทยจากจีนกลับบ้าน