สจล.แก้ปัญหาเชิงรุก ตั้งศูนย์ สจล. เฝ้าระวังน้ำท่วม กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

admin

ผู้เชี่ยวชาญ สจล. ตั้งศูนย์สจล. เฝ้าระวังน้ำท่วม กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบเร่งด่วน พร้อมเปิดช่องทาง KMITL Tweet App แจ้งเหตุ วางแผนเชิงรุกแก้ปัญหา