เทอร์มินอล21 ดึงจุดแข็ง Food Destination เปิดบริการที่พระราม3

admin

เทอร์มินอล21 พระราม3 ดึงจุดแข็ง ชูความสมบูรณ์แบบของ Food Destination แห่งใหม่ สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างของการ ชิม อิ่ม และฟิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา