สปสช. จับมือ AIS ส่งข้อมูล “หลักประกันสุขภาพ” สู่ อสม.ผ่านแอป

admin

สปสช. จับมือ เอไอเอส ส่งข้อมูลข่าวสาร “สิทธิหลักประกันสุขภาพ” สู่ อสม. ทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน “อสม. ออนไลน์” เพื่อนำไปสู่การร่วมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพและสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับ อสม. เน้นย้ำเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว