Dtac มอบซิมเบอร์เรียงจำง่ายโทรสายด่วนจิตแพทย์

admin

ดีแทค สนับสนุนเบอร์โทรสายด่วน เรียงหมายเลข 4 หลักสุดท้ายให้จดจำได้ง่ายขึ้น 063-474-0061 ถึง 0065 ให้กับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่กำลังรับมือการโทรเข้ามาปรึกษา ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มากขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19