บริหารจัดการขยะคลองลาดพร้าว

admin

มูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล โกลบอล มูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ไทย และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ผนึกกำลังคืนความสดใสคลองลาดพร้าว ผ่านโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ ระยะเวลา 3 ปี