สยามพิวรรธน์ ประกาศวิชั่นความยั่งยืน เดินหน้าธุรกิจเพื่อสังคม

admin

สยามพิวรรธน์ เปิดวิสัยทัศน์ด้านสังคม เผยดำเนินธูรกิจด้วยความยั่งยืน กับ 3 มิติ “คน สังคม สิ่งแวดล้อม”หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านกลยุทธ์ต้นแบบ “สร้างคุณค่า สมประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน” เผยปลายปีเตรียมเปิดโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat มอบโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจและความเท่าเทียม ให้กับคนทั้งมวลอย่างทั่วถึง