บัณฑิตใหม่เฮ บ้านปูฯ เปิดรับสายอาชีพพลังงาน

admin

บ้านปู เปิดรับบัณฑิตจบใหม่ สายอาชีพพลังงาน จัดโครงการ “Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us” เพิ่มทักษะ สร้างบุคลากรพลังงานคุณภาพ เผยรัฐบาลร่วมสมทบค่าจ้าง 50% หรือไม่เกิน 7,500 บาทส่วนที่เหลือบ้านปูดูแล