สิงห์ เอสเตท เดินหน้ารณรงค์แยกขยะติดเชื้อ

admin

สิงห์ เอสเตท เดินหน้าส่งมอบ “ถุงแดง” ให้กับกองทัพเรือ ซึ่งรับหน้าที่ State Quarantine จัดพื้นรที่กักกันควบคุมโรค รณรงค์ “ถอดทิ้งถูกทาง” แยกขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยงติดไวรัสโคโรนนา และยังเลี่ยงการสร้างขยะทะเล