“วันส้วมโลก” สธ. รณรงค์พัฒนา “ส้วม” สู่มาตรฐาน HAS ปรับภาพลักษณ์รับนักท่องเที่ยว

admin

“วันส้วมโลก” 19 พ.ย. สธ. ผลักดันคนไทยดูแลสุขอนามัย พัฒนาส้วมสู่มาตรฐาน HAS ช่วยสร้างภาพลักษณ์รับนักท่องเที่ยว พร้อมเผยผลอนามัยโพล “ส้วมตลาดสด” ต้องปรับปรุง