แจกฟรี สมุนไพร M HERBS สูตรหมอแสง ผู้ป่วยมะเร็ง

admin

เนเจอร์ เฮิร์บฯ จัดโครงการ “M HERBS ไม่ทิ้งผู้ป่วยมะเร็ง” แจกสมุนไพร M HERBS สูตรหมอแสง ให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกคนถึงหน้าบ้านฟรี จำกัด 1 หมื่นคนแรก ผู้ป่วยมะเร็ง ใบรับรองแพทย์และสำเนาบัตรประชาชน ได้ตั้งแต่ 4-7 พ.ค. 63 นี้