‘เซ็นทรัล ทำ’ ผุดไอเดียแปรรูปยางพารา เพิ่มรายได้ขุมชน

admin

“เซ็นทรัลทำ” ผุดไอเดียนำยางพาราแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องเรียนอนุบาล เพื่อพัฒนาการของเด็กและเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง