GIZ พัฒนาแอป ลดการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล

admin

GIZ ขานรับ แนวทางลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลง 30% ภายในปี 2579 ของ พพ. นำ บิ๊กดาต้า พัฒนาแพลทฟอร์มออนไลน์ Moverity ช่วยผู้ขับรถยนต์ประหยัดการใช้น้ำมัน โดยนำบิ๊กดาต้าพฤติกรรมและเทคนิคการขับขี่ของผู้ใช้รถมาคำนวณ พพ.เตรียมรับมอบ นำมาพัฒนาต่อเพิ่มความสะดวกสบายการใช้งาน