องค์กรอาเซียนแค่ 4% เท่านั้น! ที่วางกลยุทธ์ธุรกิจยั่งยืน

admin

“คินดริล – Ecosystm” เผยผลวิจัย พบ 77% ขององค์กรในอาเซียนมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่มีเพียง 4% เท่านั้น ที่มีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนแบบองค์รวมและกำลังมุ่งรับมือกับความท้าทายที่กำลังเผชิญ