“โลมา ทรงอย่างแบด” สวัสดิภาพสัตว์ไม่ใช่ความบันเทิงของมนุษย์

admin

แถลงการณ์องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เรียกร้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งยุติ ความโหดร้ายทารุณต่อโลมา และสัตว์ป่าอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว