ส่องอาการ Long COVID ไอ เหนื่อย เจ็บหน้าอก! 

admin

แพทย์ รพ. วิมุต ชี้เมื่อโรคหายแต่ยังป่วยไม่จบ ผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนหลังโควิด แนะหายแล้วอย่าชะล่าใจ ถ้าไม่ไหวให้ไปพบแพทย์