ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารจัดการน้ำเสีย-ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า คว้ารางวัล”ระดับทอง”

admin

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับโล่บริหารจัดการน้ำเสีย “ระดับทอง” 2565 จากกรมควบคุมมลพิษ ประเมินครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการน้ำเสีย การดูแลควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม