ออรา ประกาศ Upcycling แปลงร่างขวดพลาสติกใช้แล้ว

admin

ออราประกาศจุดยืนลดปัญหาขยะพลาติก Upcycling ขวดพลาสติกใช้แล้ว พร้อมตั้งเป้าเรียกขวดพลาสติก 120 ล้านขวด มาต่อยอดสร้างมูลค่า โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก