อารียา พรอพเพอร์ตี้ เดินหน้าเป้าหมาย NET ZERO 2050

admin

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ประกาศเดินหน้าสู่เป้าหมาย “NET ZERO 2050” ชู 4 กลยุทธ์ สร้างองค์กรยั่งยืน ผลักดัน“หมู่บ้านปลอดขยะ” นำนวัตกรรมเสริมศักยภาพ ติดสถานีชาร์จสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า และลดปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้าง