Yves Rocher ชวนฟื้นฟูป่า

admin

อีฟ โรเช่ ชูแนวคิด “Act Beautiful สวยโลกไม่เสีย” สานต่อแบรนด์รักษ์โลก สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านโครงการPlant for the Planet ปลูกต้นไม้ให้ครบ 100 ล้านต้นทั่วโลก ภายใต้แคมเปญ ‘คุณเปลี่ยน เราปลูก’ ที่โครงการหลวงห้วยลึก อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่