งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน เริ่มแล้ว

admin

งานสังคมสุขใจ “เราปรับ โลกเปลี่ยน” สวนสามพราน เริ่มแล้ว เป้าหมายชัด หวังปลุกคนไทยตื่นตัว บริโภคอาหารอินทรีย์เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 พร้อมเปิดทริปเที่ยววิถีอินทรีย์ และเปิดตัวสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยเป็นครั้งแรกในไทย

ตลาดสุขใจ 9 ปี สร้างรายได้เกษตรกร 214 ล้าน

admin

สวนสามพราน-มูลนิธิสังคมสุขใจ ฉลอง 9 ปี ตลาดสุขใจ สร้างเงินหมุนเวียนเป็นรายได้เกษตรกรอินทรีย์ และชุมชน มากกว่า 214 ล้าน เผยขยายโอกาสการขาย เริ่มเปิดโซนวันธรรมดา ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน เป็นต้นไป