“เกาะหมาก” 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

admin

“เกาะหมาก” ขึ้นแท่น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก เผยได้เกณฑ์ระดับสากล ของ Green Destinations Standard ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

บางจากฯ ปั้นเกาะหมากสู่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วย Blue Carbon จากหญ้าทะเล

admin

บางจาก ชวนดูแลโลกให้ยั่งยืนได้ง่าย ๆ แค่ #ลดละเริ่ม จัดทริปไร้คาร์บอน ลงนาม MOU หนุนหมู่เกาะหมาก พื้นที่ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ ต่อยอดการศึกษา Blue Carbon จากหญ้าทะเล