โคคา-โคล่า ร่วมติดตั้งเครื่องดักขยะ คลองลาดพร้าว

admin

โคคา-โคล่า จับมือ เทอร์ราไซเคิล และ กรุงเทพมหานคร จัดทำ “โครงการติดตั้งเครื่องดักขยะในคลองลาดพร้าว” เพื่อทำความสะอาด และ ส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน