‘เดวิด เบ็คแฮม’ ร่วมยูนิเซฟ รณรงค์การฉีดวัคซีน

admin

“เดวิด เบ็คแฮม” ทูตสันถวไมตรี ยูนิเซฟ และผู้ก่อตั้ง 7 Fund รณรงค์ร่วมกับยูนิเซฟ สร้างความเชื่อมั่นต่อวัคซีนป้องกันโรค พร้อมเชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทั่วโลก พาลูกๆ เข้ารับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นเพื่อป้องกันโรค