CSR สุราษฎร์ ระดมคนดี ช่วยคนลำบากและเด็กน้อย

admin

กองทุนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดมทรัพยากรจากคนดีเมืองสุราษฎร์ร่วมใจช่วย หนูน้อยคอยนมผง 0-3 ขวบกว่า 3,000 คนและกลุ่มเปราะบาง ร่วมบุญสู้โควิด-19