เอไอเอส ผุด “SDG Lab” ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน

admin

เอไอเอส ผนึก มธ. เปิด “SDG Lab” ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย ที่อาคารเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมนำร่องสร้าง SMART City ทำ Smart Farm ติดตั้งอุปกรณ์ 5G และ IoT ควบคุมดูแลการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ