“เพาเวอร์บาย” Power of Green – Power of Love ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว

admin

เพาเวอร์บาย ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวกับเป้าหมายสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายการสร้างระบบนิเวศสีเขียว Power of Green – Power of Love

ขอพรเสริมมงคลปีกระต่ายทอง วัดเล่งเน่ยยี่กับ “หมอช้าง” แบบถูกวิธี

admin

เอ็กซ์คลูซีฟทริปเพาเวอร์บาย พาลูกค้าขอพรวัดเล่งเน่ยยี่กับ “หมอช้าง”พร้อมแนะวิธีไหว้พระเสริมมงคลอย่างไรให้ถูกต้อง

‘ชิม ช้อป ใช้’ ที่ไหนใช้เป๋าตัง 1 – เป๋าตัง 2

admin

“ชิม ช้อป ใช้” ช่วงนี้กำลังสะพัดมาก ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 6 ต.ค. 2562 มีผู้ได้สิทธิมาตรการชิมช้อปใช้ไปใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้ว 3.2 ล้านคน มียอดเงินใช้จ่ายถึง 3,000 ล้านบาท จากผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 6 ล้านคน โดยยังมีบางส่วนที่ยังไม่ไปใช้สิทธิ์ เนื่องจากมีเวลาการใช้ถึง 14 วัน ส่วนใช้จ่ายเงินและรับเงินคืน (cash back) 15% กลับมายอดเพียงเล็กน้อย