CEOเวียตเจ็ท นั่งแท่นสตรีผู้ทรงอิทธิพลโลก

admin

นิตยสารฟอบส์ (Forbes) ยกย่องให้นางเหวียน ถิ เฟือง เถา  ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเวียตเจ็ท เป็น1 ใน 100 สตรีผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของโลกประจำปี 2019 และถือเป็นชาวเวียดนามเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียตรินี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยฟอบส์ได้เผยรายชื่อ 100 สตรีผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของโลกหลังการประกาศรายชื่อสตรีผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในเอเชียเมื่อไม่นานมานี้