ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกวันเด็ก

admin

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึก ชุดวันเด็กแห่งชาติ 4 ภาพแสตมป์สะท้อนภาพเด็กไทย กระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน