LPP ตั้งทีมฉุกเฉินสกัดแพร่ระบาด COVID-19 โครงการ

admin

LPP คงเดินหน้า 8 มาตรการฉุกเฉินดูแลนิติบุคคลอาคารชุดกว่า 180 ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการดูแล ”เจ้าของร่วม-ผู้อยู่อาศัย” ในโครงการ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมตั้งทีมฉุกเฉินเข้าพื้นที่ กรณีพบผู้ป่วยในโครงการ