งดปล่อยโคมลอยใกล้สนามบิน

admin

AOT ขอความร่วมมือประชาชน งดปล่อยโคมลอย โคมควัน ดอกไม้ไฟ แสงเลเซอร์ อากาศยานไร้คนขับ (Drone)ในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 6 แห่ง ช่วงเทศกาลลอยกระทง