“ช้อปปี้” หนุน โครงการ “Chic to Share แสงแห่งความหวัง เพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้าน”

admin

‘ช้อปปี้’ ร่วมกับ ‘มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ’ สร้างโอกาสทางการรักษาให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ