ซัมซุงเล็ง ต่อยอดไอเดียศิลป์เยาวชน

admin

ซัมซุง เชื่อมต่อพร้อมเพิ่มคุณค่ากิจกรรมเพื่อสังคมกับธุรกิจ เล็งนำจินตนาการงานศิลป์เยาวชนรุ่นใหม่ ในโครงการSamsung Smart Service Idea พัฒนาสู่งานบริการเพื่ออนาคต