จิตอาสาโคเซ่ ร่วมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล

admin

โคเซ่ “KOSE” จัดกิจกรรม โครงการ Save the blue Project อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล พานักงานจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่า ทำความสะอาดปะการัง ปล่อยเต่ากลับคืนสู่ทะเล พร้อมกับมอบอุปกรณ์สิ่งของบริจาคที่จำเป็นต่อศูนย์วิจัยฯ